Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
Stanowisko Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu WolnoŚci Prasy SDP w sprawie informacji publicznej
2005-12-06
STANOWISKO
RADY KONSULTACYJNEJ CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY SDP
W SPRAWIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dla zapewnienia realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej konieczne jest zobowiązanie instytucji nadzoru nad administracją państwową i samorządową do podejmowania systematycznej kontroli nad przestrzeganiem ustawy, a ponadto:

1. Znowelizowanie Ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie:
- jednoznacznego zapisania domniemania prawnego jawności i dostępności informacji
- poszerzenia i jednoznacznego zapisania jawności i dostępu do informacji dotyczących dysponowania majątkiem publicznym
- poszerzenia sankcji z tytułu nie stosowania Ustawy

2. Bez naruszania zobowiązań międzynarodowych, w tym w zakresie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, znowelizowanie Ustawy o informacjach niejawnych w przedmiocie:
- zmiany definicji tajemnicy służbowej
- zmiany przepisów o przedłużaniu terminów stosowania klauzul tajemnic
- uproszczenie procedur, weryfikacja obowiązków i zakresu ochrony przy klauzuli "zastrzeżone"
- ograniczenie zakresu nadzoru i ingerencji ABW i innych służb ochrony państwa w odniesieniu do tajemnicy służbowej (poufne, zastrzeżone), a w szczególności w obszarze podmiotów prywatnych
- zakazu obejmowania tajemnicą służbową transakcji lub jakichkolwiek należności bądź zobowiązań publicznych, a także dotyczących majątku przekazanego do wykorzystania przez podmioty prawa prywatnego, chyba że objęte jest to tajemnicą państwową.
3. Wyraźne i jednoznaczne zapisanie domniemania jawności informacji publicznej i dostępu w drodze obowiązku publikacji oraz na wniosek w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, we wszystkich regulacjach odnoszących się do Skarbu Państwa, finansów publicznych, statystyki publicznej oraz gospodarki komunalnej, majątku samorządów i państwowych osób prawnych (Agencje, Fundusze).

4. Dokonanie zasadniczej zmiany przepisów wykonawczych i reforma Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) dla poprawy funkcjonalności, przejrzystości i zakresu stosowania (interaktywności); w tym zobowiązanie do publikowania w formule BIP dzienników urzędowych wszystkich władz publicznych


Rada Konsultacyjna Centrum Monitoringu Wolności Prasy w składzie:

Jan Stefanowicz
(Przewodniczący)
Maciej Bednarkiewicz
Stefan Bratkowski
Ireneusz Krzemiński
Michał Kulesza
Nina Nowakowska
Andrzej Paczkowski
Krzysztof Piesiewicz
Julia Pitera
Andrzej Rzepliński
Henryk Wujec

aktualności cmwp
2018-01-15
CMWP SDP Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje o odsunięciu od pracy w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP S.A. red. Doroty Roman, współautora tego programu od 17 lat, a obecnie szefa tego zespołu.
cmwp
2017-12-22
To jest ogromne pole do działania dla dyplomacji i dla
niezależnych mediów. Musimy przekonać inne państwa w Europie, że ta
procedura jest groźna dla każdego państwa w Unii Europejskiej. Metody
karania Polski będzie można zastosować wobec każdego, kto tylko zrobi coś,
co nie spodoba się najbogatszym krajom - mówi dyr. Jolanty Hajdasz w wywiadzie dla Bulgarian National TV udzielonym 22. grudnia 2017 . Publikujemy całość tej wypowiedzi.

cmwp
2017-12-21
CMWP SDP nie wyraża jednoznacznego stanowiska w sprawie kary finansowej nałożonej przez KRRiT na telewizję TVN 24, ponieważ nie mamy dostępu do materiałów źródłowych, które były przedmiotem analizy przygotowanej przez KRRi
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik