Strona główna Dodaj do ulubionych! kontakt e-mail logowanie do systemu CMS

 
Stanowisko w sprawie prawa odmowy dystrybucji druków przez Pocztę Polską
2006-06-29

Instytucja poczty nie może przekształcać się w organ cenzury.
Ustawa Prawo pocztowe umożliwia operatorowi publicznemu odmowę świadczenia usługi pocztowej wtedy, gdy "na opakowaniu przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo (…)" (art. 22 ustawy). Dotyczy to również tzw. druków bezadresowych, których kolportaż stanowi prosty i tani sposób rozpowszechniania swoich poglądów. Drukami tymi mogą być m.in. dzienniki i czasopisma.

Występują niestety sytuacje, w których Poczta wykracza poza status usługodawcy odmawiając dystrybucji druków, zamiast w przypadkach łamania prawa skierować sprawę do prokuratury. Poczta jest podmiotem Skarbu Państwa, zależnym od administracji rządowej. Przyznanie uprawnień do oceny druków przez ustawodawcę nie może stanowić podstawy ustanowienia cenzury prewencyjnej. Władcze działanie Poczty ujawnia się tym bardziej, że ma ona pozycję faktycznego monopolisty.

Naturalną cechą debaty publicznej jest ostrość wypowiedzi. Nikt nie może ograniczać wolności przekazywania informacji z powołaniem się na argument, że dostępne są inne formy komunikacji. Rada nie kwestionuje, że występują szczególne przypadki przekazów, które domagają się reakcji.
Wskazana wyżej regulacja jest podobna do instytucji zabezpieczenia powództwa. Doświadczenia płynące z funkcjonowania tej ostatniej powinny być wykorzystane przy stosowaniu art. 22 Prawa pocztowego tak, aby racjonalnie rozstrzygać kolizje pomiędzy wartościami konstytucyjnymi.

Za Radę Konsultacyjną Centrum Monitoringu Wolności Prasy:

Przewodniczący Rady
adw. Jan A. Stefanowicz


Dyrektor Centrum
Miłosz Marczuk
aktualności cmwp
2018-01-15
CMWP SDP Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje o odsunięciu od pracy w Magazynie Ekspresu Reporterów w TVP S.A. red. Doroty Roman, współautora tego programu od 17 lat, a obecnie szefa tego zespołu.
cmwp
2017-12-22
To jest ogromne pole do działania dla dyplomacji i dla
niezależnych mediów. Musimy przekonać inne państwa w Europie, że ta
procedura jest groźna dla każdego państwa w Unii Europejskiej. Metody
karania Polski będzie można zastosować wobec każdego, kto tylko zrobi coś,
co nie spodoba się najbogatszym krajom - mówi dyr. Jolanty Hajdasz w wywiadzie dla Bulgarian National TV udzielonym 22. grudnia 2017 . Publikujemy całość tej wypowiedzi.

cmwp
2017-12-21
CMWP SDP nie wyraża jednoznacznego stanowiska w sprawie kary finansowej nałożonej przez KRRiT na telewizję TVN 24, ponieważ nie mamy dostępu do materiałów źródłowych, które były przedmiotem analizy przygotowanej przez KRRi
cmwp

przejdź do archiwum aktualności


powrót

 
CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY

© Copyright 2007 :: Centrum Monitoringu Wolności Prasy :: Projekt i realizacja Michał Wojtasik